Blandt de dokumenter, som er mest centrale i forbindelse med en bolighandel, finder vi købsaftalen og skødet. Når du køber en bolig, skriver du under på det, der hedder en købsaftale. Din købsaftale er det dokument, som sikrer dig, at boligen ikke bliver nuppet for næsen af dig af en anden interesseret køber. Din købsaftale vil typisk indeholde et såkaldt advokat forbehold, som sikrer din boligadvokat tid til at gennemgå diverse dokumentation, som hidrører fra selve boligen og fra handelen.

Hvad er forskellen på en købsaftale og et skøde?

Så snart handelen er endeligt godkendt, skal du og sælger skrive under på et skøde. Et skøde er et yderligere dokument, som – i modsætning til købsaftalen – er offentligt tilgængeligt. Skødet er dit eneste bevis på over for offentligheden, at du er den retmæssige ejer af et hus eller af en lejlighed.

Selve offentliggørelsen af skødet sker ved en proces, som kaldes en tinglysning. Ved denne proces optages skødet i Tingbogen, som er et offentligt tilgængeligt register. Alle borgere, som er i besiddelse af NemID, har adgang til Tingbogen, og kan således se en boligs retmæssige ejerforhold til ethvert tidspunkt.

Derfor er det vigtigt, at dit skøde er opdateret og korrekt udført. Skødet skal indeholde nogle grundoplysninger om boligens ejerforhold, for eksempel navn og adresse på såvel køber som sælger, samt datoen for handelen samt den anvendte finansierrings metode. Med et opdateret skøde er du sikret, at den forrige ejer ikke prøver at sælge lejligheden til anden side og dermed score dobbelt fortjeneste.

Få hjælp til skødet hos en boligadvokat

Du kan til hver en tid få hjælp til såvel udfærdigelse og tinglysning af et skøde hos en boligadvokat. Dette behøver ikke at være særligt dyrt – og så er du sikker på, at alting går efter bogen. Læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/