Man kan yde ens e-cigaretter megen værdighed ved at stille dem frem, så ens gæsterne kan nyde synet af dem og gøre det nemmere for en selv at vælge, hvilken e-cigaret man ønsker at bruge næste gang og måske til dagen efter.

Dette gør sig især gældende, hvis man køber flotte e-cigaretter fra forretningen esug, som du kan besøge ved et klik på linket lige før, hvor du også finder mange andre kvalitets-sikrede og prisbevidste produkter, der relaterer sig til det at dampe på en e-cigaret.

Man kan have sådan en udstillings-montre derhjemme, der måske er inddelt i flere sektioner med glasplader, så man rigtig har plads til flere e-cigaretter og remedierne dertil, hvor man således nemt kan danne sig et overblik og bedømme, hvad man har mest af, og hvor man mangler udstyr.

Selvfølgelig har man også lige et reservelager af for eksempel e-væske og e-juice, som man nemt kan hive frem, men mange af tingene kan man have i sådan en udstillingsmontre, der også bliver brugt af andre mennesker, der udstiller ting, har noget på display eller i butikker, hvor man skal kunne se et grundigt udvalg af de varer, der sælges.

Dette kræver dig, at man holder montren pæn og ren for både ens æstetiske skyld, men også så der ikke kommer støv, utøj og andet ind i e-cigaretten. Dette gælder også, hvis du renser den i hånden normalt: du skal sørge for jævnligt at lufte denne montre ud.

Du skal også gøre den ren med sæbe og vand. Bruger du rengøringsartikler, så læs lige, om der er kemikalier i dem, som kan sætte sig i e-cigaretterne, der ikke er gavnlige for dig.

En idé er også, at man lægger disse e-cigaretter på et underlag, så man blot skal skifte underlaget, og så kan man lægge e-cigaretter ned, så de ikke vælter, hvis man lige bumper ind i montren ved et uheld.