Hviid Advokater har erfarne advokater der speciale i erstatningssager i forbindelse med personskade efter trafikuheld. Med afdelinger i 12 forskellige danske byer, hjælper de mange danskere med at opnå erstatning efter at have været involveret i færdselsuheld. 

Ulykker i trafikken er den største årsag til at vi kommer til skade i Danmark. Men mange danskere kender desværre ikke deres rettigheder på det område, og det opleves ikke altid at forsikringerne, hvad enten det er en personligt tegnet forsikring eller arbejdsrelateret, er særligt samarbejdsvillige i forhold til at imødekomme den tilskadekomnes krav på erstatning. 

En erstatningsadvokat er specialiseret i at håndtere mange forskellige forsikringsselskaber og andre relevante instanser. De arbejder ikke kun for at hjælpe den tilskadekomne med at opnå en erstatning, men også med at få den højest mulige udbetaling. 

Erstatningsadvokaterne hos Hviid Advokater tilbyder at lave en gratis sagsvurdering telefonisk eller via deres hjemmeside. Et online skema kan udfyldes med relevante spørgsmål om ulykken. Derefter kigger en erstatningsadvokat på sagen uden omkostninger for den der har været involveret i ulykken – og vender tilbage med en vurdering af, hvorvidt der kan opnås erstatning i det pågældende tilfælde.

Mange aspekter gør sig gældende i en erstatningssag i forbindelse med trafikuheld. Det er både faktorer som ulykkens forløb, méngrad, erhvervsevnetab, forudbestående sygdomme og erstatningsfrister. Forståeligt nok vælger mange der har været involveret i et trafikuheld at få professionel rådgivning når de skal søge om erstatning. Alt efter hvor alvorlig ulykken har været, kan man have mange smerter og lidt overskud i den efterfølgende tid. Hvis man heller ikke kan arbejde i samme grad som før ulykken, kan stress og bekymringer være medvirkende årsager til at man ikke kan overskue forløbet af en erstatningssag på egen hånd. 
På ovenstående link er det også muligt at finde en overskuelig oversigt over en erstatningssags forløb, lige fra ulykken sker til der udbetales erstatning. 

Selvfølgelig er der ikke to sager der er ens, og det er der også taget højde for. På hjemmesiden kan der findes mange artikler om de forhold og spørgsmål der dukker op når man overvejer at søge om erstatning efter et trafikuheld. 

Erstatningsadvokaterne hos Hviid Advokater har mange års erfaring på lige netop disse områder og har haft gode resultater i branchen. Det er muligt at samarbejde med med dem efter princippet om ‘no cure – no pay’. Det betyder at klienten ikke modtager en faktura, hvis ikke de kan hjælpe med at opnå erstatning.